Torfaen Homes News

Rent Smart Wales - Rhentu Doeth Cymru

All landlord and agents who rent out a property in Wales have until 23 November 2016 at latest to comply with the new law.

Erbyn 23 Tachwedd 2016 bydd angen i bob landlord ac asiant sy'n gosod eiddo yng Nghymru gydymffurfio â'r ddeddf newydd.


Make sure you're ready for Rent Smart Wales here

Sicrhewch eich bod yn barod am Rhentu Doeth Cymru yma

 Back to News

18 Oct 2016 17:03