Torfaen Homes News

Help2Own Plus - Blaenavon Properties

Help2Own Plus is a scheme in Torfaen which enables people to access good quality affordable housing. The scheme has been developed by Torfaen County Borough Council in partnership with local registered landlords (RSL). Help2Own Plus is intended to target people who are in employment but are struggling to find suitable accommodation on the open market.


Mae Help2Own Plus yn gynllun yn Nhorfaen, sy'n galluogi pobl i gael mynediad i dai fforddiadwy o ansawdd da. Datblygwyd y cynllun gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen mewn partneriaeth â landlordiaid cofrestredig lleol. Diben Help2Own Plus yw targedu pobl sydd yn gweithio ond sy’n cael trafferth o ran dod o hyd i lety addas ar y farchnad agored.View associated document

Back to News

07 Apr 2016 10:02